Bán Đất Hòa Bình

Bán đất Lương Sơn Hòa Bình, Đất Kim Bôi Hòa Bình, Đất Cao Phong Hòa Bình…

Đất Nền Hòa Lạc

Có hai dự án cốt lõi là TDC Bắc Phú Cát và TDC Đại Học Quốc Gia.

Bán Đất Ba Vì

Đất Yên Bài Ba VÌ và Đất Vân Hòa Ba Vì – Đất Nghỉ Dưỡng lựa chọn tối ưu.

Xem thêm

Đất Nền Nổi Bật

Giá: giá 350k/m2 (có đàm phán)
 • Diện tích: 4833m2
 • Thổ cư: 400m2
Quảng Trong, Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: Đàm phán chính chủ
 • Diện tích: 2939m2
 • Thổ cư: 400m2
thôn Nghe, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Liên hệ
 • Diện tích: 1095m2
 • Thổ cư: 100m2
thôn Bơn, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Hơn 1 tỷ
 • Diện tích: 5235m2
 • Thổ cư:
Thiều Nau, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: 400k/m2
 • Diện tích: 1860m2
 • Thổ cư: 200m2
Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: Hơn 500tr
 • Diện tích: 1600m2
 • Thổ cư: 1600m2
Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Xem thêm

Đất Nền Theo Khu Vực

Giá: giá 350k/m2 (có đàm phán)
 • Diện tích: 4833m2
 • Thổ cư: 400m2
Quảng Trong, Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: Hơn 1 tỷ
 • Diện tích: 5235m2
 • Thổ cư:
Thiều Nau, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: Giá 1 tỷ
 • Diện tích: 5558m2
 • Thổ cư: 200m2
Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: 400k/m2
 • Diện tích: 1860m2
 • Thổ cư: 200m2
Hợp Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: Hơn 500tr
 • Diện tích: 1600m2
 • Thổ cư: 1600m2
Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Giá: 1,x tỷ
 • Diện tích: 5148m2
 • Thổ cư: 400m2
Nam Phong, Cao Phong, Hòa Bình
Xem thêm
Giá: Giá Đầu Tư
 • Diện tích: 120m2
 • Thổ cư: 120m2
Thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: Liên hệ
 • Diện tích: 300m2
 • Thổ cư: 250m2
Thôn 2, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: Hơn 1 tỷ
 • Diện tích: 50m2
 • Thổ cư: 50m2
Thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: 1x tr/m2
 • Diện tích: 150m2
 • Thổ cư: 150m2
Thôn 3, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: 1x tr/m2
 • Diện tích: 120m2
 • Thổ cư: 120m2
Thôn Linh Sơn, xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: 1x tr/m2
 • Diện tích: 150m2
 • Thổ cư: 150m2
Thôn 2, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội
Xem thêm
Giá: Đàm phán chính chủ
 • Diện tích: 2939m2
 • Thổ cư: 400m2
thôn Nghe, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Liên hệ
 • Diện tích: 1095m2
 • Thổ cư: 100m2
thôn Bơn, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: 2,x tr/m2
 • Diện tích: 1080m2
 • Thổ cư: 150m2
thôn Rùa, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Hơn 3 tr/m2
 • Diện tích: 1682m2
 • Thổ cư: 300m2
Thôn Xuân Khanh, xã Xuân Sơn, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Cam kết giá chính chủ
 • Diện tích: 2106m2
 • Thổ cư: 200m2
Thôn Mái, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Hơn 1 tỷ
 • Diện tích: 360m2
 • Thổ cư: 31m2
thôn Bài, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
Xem thêm
Giá: 8,x tr/m2
 • Diện tích: 433m2
 • Thổ cư: 120m2
Yên Thái, xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội
Giá: Thương Lượng
 • Diện tích: 590m2
 • Thổ cư: 300m2
Đồng Âm, xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội
Giá: 2,x tr/m2
 • Diện tích: 1820m2
 • Thổ cư: 200m2
Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn, Quốc Oai, Hà Nội
Giá: Thương Lượng
 • Diện tích: 227m2
 • Thổ cư: 100m2
xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội
Xem thêm
Giá: Giá rẻ nhất khu vực
 • Diện tích: 777m2
 • Thổ cư: 200m2
thôn Gò Mè, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội!
Giá: 14.xtr/m2
 • Diện tích: 247m2
 • Thổ cư: 100m2
thôn Gò Mè, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội!
Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: 2592m2
 • Thổ cư: 400m2
thôn Cố Đụng, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội!
Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: 500 m2
 • Thổ cư: 200 m2
xóm Chùa, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: 2,x tr/m2
 • Diện tích: 1329 m2
 • Thổ cư: 200 m2
Thôn Cố Đụng, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: 2,x tr/m2
 • Diện tích: 1136 m2
 • Thổ cư: 200 m2
Thôn Cố Đụng, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Xem thêm

Bất Động Sản Đất Nền VN

Hỗ trợ bán nhanh nhất!

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

Gửi bán & cho thuê Liên hệ

Đất Nền Theo Nhu Cầu

Giá: 2x tr/m2
 • Diện tích: 155m2
 • Thổ cư: 155m2
Thôn 5, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội.
Giá: 4,x tr/m2
 • Diện tích: 920m2
 • Thổ cư: 100m2
Thôn Đồng Trạng, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Giá: 1x tr/m2
 • Diện tích: 150m2
 • Thổ cư: 150m2
Thôn 2, xã Tân Xã, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: Giá Đầu Tư
 • Diện tích: 2142m2
 • Thổ cư: 200m2
xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: 3,x tr/m2
 • Diện tích: 568m2
 • Thổ cư: 200 m2
Thôn Bình Sơn, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: 328m2
 • Thổ cư: 200 m2
Thôn Bãi Dài, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội
Xem thêm
Giá: Giá Đầu Tư
 • Diện tích: 2142m2
 • Thổ cư: 200m2
xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Giá: 1.6 tỷ
 • Diện tích: 1049m2
 • Thổ cư: 200m2
Xóm Phủ, Toàn Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình
Giá: Thương Lượng
 • Diện tích: 590m2
 • Thổ cư: 300m2
Đồng Âm, xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội
Giá: 2,x tr/m2
 • Diện tích: 2448m2
 • Thổ cư: 300m2
Thôn Chóng, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: 2592m2
 • Thổ cư: 400m2
thôn Cố Đụng, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội!
Giá: Thỏa thuận
 • Diện tích: 1878m2
 • Thổ cư: 400m2
Thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Xem thêm
Giá: Thương Lượng
 • Diện tích: 20779m2
 • Thổ cư: 100% đất nhà xưởng
Thôn Tân Sơn, xã Kỳ Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Xem thêm