Diện tích:
Diện tích thổ cư:
Loại: Đất Đầu Tư
Hướng:
Pháp lý:
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Diện tích thổ cư:
Loại: Đất Đầu Tư
Hướng:
Pháp lý: